Religie is het bron van het kwaad?

Dit is vaak een logische gedachte wanneer je zelf niet gelooft. Vaak wordt ook het woord "geloof" verward met het woord "religie".

Als je religie ziet als een geloofsstroom zoals katholiek, protestant, hervormd, yehova, etz.. zit er nog wel een kern van waarheid in ook.

Ik beperk me nu even tot Christelijke geloofsstromen, want hiernaast heb je natuurlijk nog veel meer "religies", maar daar gaan we op deze site niet op in. Sommige geloofsstromen hebben ook een secte-achtig karakter.

Vaak worden deze "religies" gebruikt om tegen elkaar op te zetten en ook wordt vaak het Woord van God beperkt of aangepast gepredikt.

God is eigenlijk helemaal niet zo dol op religies. Om bovenstaande reden, maar ook omdat mensen vaak verzuimen om Zijn Woord te lezen.

De Bijbel is inmiddels het enige echte woord van God. En dan is het ook nog belangrijk om de juiste Bijbel te lezen en niet een samengestelde, nieuwe versie die door alle religies zijn samengesteld. Ingewikkeld? Kijk dan even bij het kopje "inspiratie" voor meer info.


Betekent dat dan dat u uw kerk moet verlaten? Of dat alle kerken, pastoren, priesters, dominees e.d. kwaad zijn? Nee, natuurlijk niet. Een kerk is overigens ook om samen te zijn. Samen te zingen en het geloof te delen. 

Wat wel belangrijk is om zelf ook het Woord van God te lezen. "Believe the Scripture, not men". Het is iets te makkelijk om naar de kerk te gaan en te denken dat dan alles wel geregeld is. Dus kom je al heel lang bij een kerk en is God al lang een belangrijk onderdeel voor je. Pak toch nog eens de Bijbel. Belangrijk is om die regelmatig te blijven lezen.

Toets de prediker op waarheid voordat u hem vertrouwt. Want het belangrijkste is dat u het goede nieuws, het evangelie begrijpt. Dit geeft namelijk uw redding. Helaas wordt dit vaak weg gelaten in de kerkdiensten.

Geen 1 kerk is perfect, maar zolang u het evangelie gelooft en dus gered bent, is de plek waar u dat viert en doorgeeft minder belangrijk.


Mocht u nog op zoek zijn naar een kerk, zorg dan eerst dat u de Bijbel leest en het evangelie begrijpt, omarmt en gelooft.

Dat maakt de zoektocht naar de juiste kerk een stuk makkelijker. Maar u kunt ook gewoon beginnen om bij elkaar te komen met vrienden om zo samen te zijn.